Ons aanbod

Stichting Thomas More vormt een netwerk van studenten, academici en belangstellenden die willen uitstijgen boven de grenzen van hun eigen vak. Velen van hen weten zich daarbij gesteund door de rijke en veelkleurige katholieke overlevering. Zij hebben ontdekt dat ruim 2000 jaar denkgeschiedenis helpen kan bij het scherp stellen van fundamentele levensvragen en dringende actuele kwesties. Stichting Thomas More bevordert een aan deze vragen en kwesties gewijde conversatie, zowel binnen als buiten haar netwerk. Iedereen met een open geest is welkom om deel te nemen.

Thema’s

De gespreksstof bij Stichting Thomas More is principieel ‘katholiek’: ‘alomvattend’. Wel keert een aantal thema’s met enige regelmaat terug. Bij Thomas More gaat het vaak om vraagstukken die raken aan Europa, een Menswaardige EconomieReligie en Samenleving, en de verhouding tussen Mens en Techniek.

Aanbod voor breed publiek

Een cruciale taak van Stichting Thomas More is het organiseren en faciliteren van gesprek en ontmoeting voor iedereen met een open geest. Voor breed publiek organiseert Stichting Thomas More van tijd tot tijd:

  • De Thomas More Lecture, waarbij een belangrijke buitenlandse spreker aan het bredere Nederlandse publiek wordt voorgesteld.
  • De Thomas More Lezing, waarbij een gerenommeerd Nederlands wetenschapper of intellectueel tegen de achtergrond van More’s Utopia reflecteert op de verhouding tussen ideaal en werkelijkheid.
  • Een Summerschool, waarin deelnemers met docenten uit het stichtingsnetwerk aan de hand van een gegeven thema diep de overlevering induiken, een volle werkweek lang.
  • Een Symposium over een dringend eigentijds vraagstuk, in samenwerking met het Thijmgenootschap en de Adelbertvereniging.
  • Open expertseminars, waarbij belangstellend publiek diepgaande gedachtewisselingen tussen experts bijwoont.

Verder faciliteert de stichting tijdens de Maand van de Filosofie bezoeken aan de door haar gesponsorde Dag van de Filosofie te Tilburg.

Aanbod voor studenten

Gesprek en ontmoeting voor studenten organiseert Stichting Thomas More vooral door middel van:

  • Studieprogramma’s, speciaal bedoeld voor honoursstudenten aan Nederlandse universiteiten. Ieder studieprogramma wordt voor een kleine groep studenten opgezet, waarbij elk groepslid individueel een beurs ontvangt. Het studieprogramma bestaat uit twee onderdelen: een met alle groepen gezamenlijk ondernomen studiereis naar Rome en een op iedere afzonderlijke groep toegesneden programma van zogeheten ‘huiskamercolleges’.

Aanbod voor academici

Stichting Thomas More organiseert diverse activiteiten voor academici. Op invitatie van Stichting Thomas More kunnen zij deelnemen aan:

  • Expertseminars, waarin zij diepgaand in gesprek kunnen gaan met een expert.
  • Studiereizen naar inspirerende plaatsen en bijeenkomsten in Europa waar niet alleen persoonlijke reflectie en studie makkelijk tot stand komen, maar ook ontmoetingen met geestverwante buitenlandse academici en intellectuelen.

Onze hoogleraren

Aan diverse Nederlandse universiteiten benoemt Stichting Thomas More haar eigen bijzonder hoogleraren. Zij stellen aan hun universiteit de katholieke overlevering present door middel van cursussen, colleges en voordrachten, die vrij toegankelijk zijn voor studenten en toehoorders van alle faculteiten. Daarnaast zijn de bijzonder hoogleraren graag geziene gasten – en vaak ook sprekers – bij de vele gesprekken en ontmoetingen die de stichting voor verschillende doelgroepen organiseert of faciliteert.

Stichting Thomas More beschikt over een groot internationaal netwerk, dat zij graag dienstbaar maakt aan de Nederlandse academische gemeenschap. Zij doet dat onder meer door in het buitenland werkzame katholieke hoogleraren voor meerdere jaren te verbinden aan Nederlandse universiteiten. Die buitenlandse hoogleraren die voor de duur van minimaal twee jaar in naam van de stichting met enige regelemaat een universiteit in Nederland bezoeken, worden aangeduid met de titel visiting professor

Nieuwsbrief More

Het huisorgaan van de stichting, nieuwsbrief More, maakt niet alleen de activiteiten van de stichting zichtbaar, maar biedt ook stof tot nadenken. De nieuwsbrief is als drukwerk en in digitale vorm beschikbaar. Een abonnement op de gedrukte of digitale More is gratis.