Strategie Stichting Thomas More 2020-2025

Wie zijn wij?

Wij zijn (een netwerk van) betrokken (jonge) academici, professionals en wetenschappers die zich verbonden weten met de al meer dan 110 jaar oude Stichting Thomas More (tot 2010 onder de naam ‘Radboudstichting’).

Waar staan wij voor?

Wij staan voor het duurzaam doordenken van de betekenis van de katholieke intellectuele, sociale en spirituele traditie en het betrekken van deze rijke en veelkleurige traditie bij de vorming van studenten en jonge professionals.

Waarom willen wij dat?

Omdat wij geloven dat bij het begrijpen en oplossen van hedendaagse persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen in brede zin, de ruim 2000 jaar oude katholieke levensbeschouwing van (toenemende) betekenis kan zijn. Centraal staan daarbij de vraagstukken rond goed samenleven, menselijke waardigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid.