Geschiedenis

Stichting Thomas More was in Nederland meer dan een eeuw lang bekend onder de naam ‘Radboudstichting’. In 2005 vierde de Radboudstichting groots haar honderdjarig bestaan. Korte tijd later besloot zij tot een stevige koerswijziging, die onder meer een naamswisseling met zich meebracht.

Sint Radboud

Mede op aandringen van leken die de intellectuele emancipatie van katholieken willen bevorderen, richten de Nederlandse bisschoppen in 1905 de Radboudstichting op. De stichting is vernoemd naar de patroon van katholieke wetenschapsbeoefening in Nederland: de Utrechtse bisschop St. Radboud (ca 850-917). Voor een degelijke academische vorming van het katholieke volksdeel is een eigen universiteit nodig. De Radboudstichting spant zich in voor oprichting, met succes.

Katholieke Universiteit Nijmegen

Anno 1923 is de Katholieke Universiteit Nijmegen een feit. De Radboudstichting bestuurt en financiert de universiteit jarenlang. Veel geld wordt door middel van collectes opgehaald. Aan het begin van de jaren ’60 krijgt de Nijmeegse universiteit een eigen bestuur. De Radboudstichting gaat verder met door haar sinds jaar en dag aan openbare Nederlandse universiteiten benoemde bijzonder hoogleraren. Tegen het einde van de 20e eeuw wordt bovendien een beurzenprogramma voor verdieping zoekende studenten geïntroduceerd.

Het visioen van Thomas More

Aan het begin de de 21e eeuw besluit de Radboudstichting als volwaardige netwerkorganisatie verder te gaan. In 2010 verandert zij mede hierom haar naam in Stichting Thomas More. Het door Sir Thomas More samen met zijn vriend Erasmus ontwikkelde visioen van een ‘christelijke republiek der letteren’ dient voortaan als inspiratie. De door de grote humanisten bedoelde republiek tracht de stichting op eigentijdse wijze gestalte te geven: namelijk als netwerk van door door de christelijke overlevering geïnspireerde hoger opgeleiden.