Steun ons

Stichting Thomas More is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor haar werk is zij geheel afhankelijk van donaties en schenkingen van welwillende particulieren en organisaties. Ook uw bijdrage is bijzonder welkom. Via de knop ‘doneer nu’ kunt u via Ideal een eenmalige donatie aan ons overmaken. Wilt u liever geen gebruik maken van Ideal, dan vindt u onze bankgegevens hier.

Periodieke schenking

Overweegt u om Stichting Thomas More enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is de keuze voor een periodieke schenking een fiscaal interessante optie. Bij een vast jaarlijks bedrag gedurende vijf jaar is de gehele som namelijk aftrekbaar.

U kunt rechtstreeks een schriftelijke overeenkomst sluiten met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Het formulier dat u voor een dergelijke overeenkomst nodig hebt, zenden wij u graag toe. Bel ons voor uitleg en begeleiding op tel (073) 657 90 17. Indien u dit wenst, kunt u uiteraard ook zelf het voor uw gemak voorbereide formulier downloaden, invullen en toezenden. Het ingevulde formulier stuurt u met de kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (en eventueel uw partner) in een ongefrankeerde envelop naar:

Stichting Thomas More
Antwoordnummer 10507
5200 WB ‘s-Hertogenbosch.

Nalatenschap of legaat

U kunt ervoor kiezen een deel van uw nalatenschap voor Stichting Thomas More te reserveren. In dat geval dient de stichting vermeld te worden in uw testament als legataris of erfgenaam. In het eerste geval (legataris), gaat het om een specifiek omschreven bedrag of één of meerdere goederen. In het tweede geval wijst u de stichting als erfgenaam van uw nalatenschap aan. Heeft u meerdere erfgenamen, dan bepaalt u welk percentage iedere erfgenaam krijgt. Door haar ANBI-status is Stichting Thomas More geen successierecht verschuldigd over inkomsten uit nalatenschappen.

Stichting Thomas More dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook!