Thomas More Lecture

Met haar Thomas More Lecture stelt Stichting Thomas More een belangrijke buitenlandse spreker voor aan het bredere Nederlandse publiek. De lezing wordt in het Engels gehouden.

2019, dr. Anna Rowlands

De Britse wetenschapper Anna Rowlands, die aan de Durham University in Engeland de Saint Hilda Chair ‘Catholic Social Thought & Practice‘ bekleedt, was gevraagd te spreken over het bonum commune als blijvende opdracht, om niet te verzanden in deelbelangen en protectionisme. Helaas was de spreekster wegens ziekte op het allerlaatste moment verhinderd om persoonlijk aanwezig te zijn in de Paushuize te Utrecht op 27 juni 2019. De tekst van haar lezing Contemporary European Challenges to a Politics of the Common Good werd voorgelezen door Jeff Fontain. Vervolgens heeft prof. Erik Borgman een toelichting gegeven op de tekst van Anna Rowlands en is hierover in discussie getreden met het aanwezige publiek.

2015, prof.dr. Luigino Bruni

Op 17 oktober 2015 sprak de Italiaanse econoom prof.dr.Luigino Bruni, momenteel hoogleraar Micro-economie en Geschiedenis van het economisch denken aan de universiteit LUMSA van Rome. Professor Bruni is een origineel denker die vanuit cultuurfilosofisch perspectief verrassende visies op economie en samenleving ontwikkelt. Hij sprak zijn Thomas More Lecture uit in het Academiegebouw te Utrecht. Direct na de lezing werd het eerste exemplaar gepresenteerd van de Nederlandse vertaling van een boek dat Luigino Bruni samen met Alessandra Smerilli heeft geschreven: De ongekende kant van de economie – gratuïteit en markt.

2013, prof.dr. Hans Joas

In 2013 werd de Thomas More Lecture verzorgd door de Duitse socioloog prof.dr. Hans Joas, momenteel professor en lid van het Committee on Social Thought van de Universiteit van Chicago en Ernst Troeltsch Honorarprofessor aan de Humbolt Universiteit Berlijn. Professor Joas sprak op 20 september 2013 onder de titel ‘Human Rights and the Western Tradition’ in het Theater aan de Parade te ’s-Hertogenbosch over mensenrechten en slavernij.

Samenvatting. Aan het begin van zijn lezing stelt professor Joas vast dat de afschaffing van martelpraktijken in 18e-eeuws Europa en de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten in de 19e eeuw vaak worden gezien als belangrijke hoofdstukken in de geschiedenis van de mensenrechten. Soms wordt er naar verwezen om een vermeende culturele superioriteit van de Westerse cultuur te illustreren. Dat is opmerkelijk, want marteling en slavenhandel werden in onze cultuur lange tijd als volstrekt legitiem beschouwd. Joas stelt daarna de confronterende vraag waarom sommige vrijheidslievende Westerse naties de slavernij, alvorens haar af te schaffen, op een wijze zonder precedent hebben gesystematiseerd, en vestigt tevens de aandacht op martelpraktijken waaraan Europese naties zich na 1800 weliswaar niet meer in eigen land, maar nog wel degelijk in hun overzeese gebiedsdelen schuldig hebben gemaakt. Langs deze weg vraagt professor Joas ons om ons rekenschap te geven van de moeizame weg naar praktische invulling van de in onze cultuur zo gevierde mensenrechten.

In 2014 verscheen de tekst van de lezing van professor Joas bij uitgeverij Brill te Leiden als: Hans Joas, Slavery and Torture in a Global Perspective. Human Rights and the Western Tradition (Leiden, 2014) Exemplaren van deze lezing zijn te bestellen bij Stichting Thomas More à € 10,- (inclusief verzendkosten), zolang de voorraad strekt. Professor Joas heeft het thema van zijn Thomas More Lecture voor Duitstalig publiek inmiddels uitgewerkt als: Hans Joas, Sind die Menschenrechte westlich? (München, 2015).