Studieprogramma

Kan het gesprek jou niet diep genoeg gaan? Denk jij graag samen met anderen na over filosofische, ethische of maatschappelijke vraagstukken? Ben je benieuwd hoe de meer dan 2000 jaar oude katholieke intellectuele traditie je bij dit denken kan inspireren? Meld je dan aan voor ons kosteloze verdiepende studieprogramma.

  • 9 huiskamercolleges
  • 6-daagse Romereis van 21 t/m 26 april 2022
  • Groepjes van max 7 studenten
  • Open voor iedere universitair student, katholiek of niet

Heeft dit je interesse? Lees dan verder

Wacht niet te lang, de deadline voor aanmelden is 30 september 2021

 Flyer studieprogramma

Opname webinar Kom uit je bubbel!

Op donderdag 27 mei 2021 van 19.30-21.00 organiseerden we een online publiekslezing:

Kom uit je bubbel!

Het perspectief van 'Fratelli tutti' op leven en werken

De vooruitgang in onze wereld gaat niet gepaard met meer gelijkheid, constateert paus Franciscus opnieuw in zijn recente encycliek Fratelli tutti. Een deel van de mensengemeenschap wordt opgeofferd terwijl anderen van een zorgeloos bestaan genieten. "Wacht niet op de bestuurders om je eigen verantwoordelijkheid te nemen", zo schrijft de paus. Hij brengt de parabel van de barmhartige Samaritaan in herinnering.

Meer informatie

 

De opname van dit webinar kan worden gevolgd via deze link:

Link YouTube

Opname webinar 7 mei 2021

Durf jij radicaal inclusief te zijn?

We zien in onze tijd een groeiende afstand tussen groepen in de samenleving. Er zijn allerlei pogingen van burgers en overheid om te voorkomen dat dit uitgroeit tot een kloof. Zo wordt gewerkt aan burgerschapsonderwijs en aan onderwijs voor ieder kind.

Mooi, maar toch...

Je kunt je afvragen of de eerste stap niet wordt overgeslagen. De stap die iedereen onvoorwaardelijk als lid van de samenleving accepteert. Inclusief denken en handelen.

Inclusiviteit is geen product maar een uitgangspunt.

Erik Borgman maakt duidelijk dat het Katholiek Sociaal Denken altijd met klem in deze richting heeft gewezen en niet in de richting van toelatingseisen, toetsen en criteria waar je aan moet voldoen...

Laat je inspireren door Erik Borgmans visie.

De opname van dit webinar kan worden gevolgd via deze link:

Link YouTube

 

 

 

 

Luigini Bruni visiting professor Tilburg

Prof. dr. Luigini Bruni is de tweede visiting professor vanwege Stichting Thomas More. Hij is als hoogleraar Geschiedenis van het economisch denken verbonden aan de universiteit LUMSA (Rome) en bezoekt de komende academische jaren meerdere malen Tilburg University om zijn gedachten over economie te delen met studenten, promovendi, wetenschappers, scholieren en algemeen belangstellend publiek.

Meer informatie >>

Jaarverslag 2020

Het gaat goed met Stichting Thomas More! Met de steun van velen hebben wij ons de afgelopen jaren vernieuwd. Het jaarverslag 2020 maakt inzichtelijk welk aanbod voor studenten, academici en algemeen publiek we de afgelopen tijd hebben ontwikkeld.

Download het Jaarverslag 2020 als PDF >>

In memoriam: Pieter-Anton van Gennip (1944-2021)

Van 1992-2009 was hij werkzaam als bijzonder hoogleraar bij de Technische Universiteit Delft op de bijzondere leerstoel vanwege de Radboudstichting 'Wijsbegeerte in relatie tot de christelijke levensbeschouwing'. 

Deze leerstoel begon hij op 3 april met zijn oratie: Het repertoire van de zingende detective. Moderne verbeelding van goed en kwaad in comedy en mysterie.

Naast de colleges leverde hij bijdragen aan diverse publicaties van de Radboudstichting (sinds 2010 hernoemd in Stichting Thomas More) zoals Ontmoetingen van geloof en wereld, Het Lichaam van God en De ziel in de literatuur. Tevens redigeerde hij de bundel Zakelijkheid met ziel.

Op 23 september is hij overleden op 77-jarig leeftijd.

We zijn Pieter-Anton van Gennip zeer erkentelijk voor zijn inspanningen voor onze stichting.

Uw steun is welkom!

Stichting Thomas More organiseert vele activiteiten voor diverse doelgroepen: voor breed publiek, voor professionals, studenten en academici.

Zo steunt u ons >>

Zo steunt u ons >>

Over Stichting Thomas More

Stichting Thomas More vormt een uniek netwerk van mannen en vrouwen die verdieping zoeken in hun persoonlijke, professionele en maatschappelijke leven.

Meer over ons >>

Meer over ons >>