31 maart inaugurele rede van

Stichting Thomas More nodigt alle belangstellenden uit tot het bijwonen van de academische zitting waarin

Prof.dr. Rudi te Velde

bijzonder hoogleraar vanwege Stichting Thomas met de leeropdracht Wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het hedendaags denken, zijn ambt zal aanvaarden met het houden van een openbare rede getiteld:

Thomas: voorbij het theïsme? 

De rede wordt uitgesproken op vrijdag 31 maart 2017, om 16.15 precies, in de Aula van Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg. De rede zal worden uitgesproken in het Nederlands.

Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren in de Portrettenzaal.

Lees de aan Te Velde gewijde special van onze nieuwsbrief (PDF) >>


prof. dr. Rudi te Velde

22 maart lezing Hans Joas

Woensdag 22 maart a.s. houdt prof.dr. Hans Joas in Nijmegen een lezing over The Power of the Sacred.

De socioloog Hans Joas is vanwege Stichting Thomas More als visiting professor verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Joas is zeer kritisch over de seculariseringsideologie en zal reflecteren op hedendaagse verschijningsvormen van 'het heilige'.

De lezing wordt georganiseerd door Radboud Reflects, in samenwerking met Stichting Thomas More. De toegangsprijs bedraagt 5 euro p.p. Studenten hebben gratis toegang.

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden:

http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/lezingen/2017/the-power-the-sacred-lecture-by-sociologist-hans/

 

Over Stichting Thomas More

Stichting Thomas More vormt een uniek netwerk van mannen en vrouwen die verdieping zoeken in hun persoonlijke, professionele en maatschappelijke leven.

Meer over ons >>

Meer over ons >>

Hans Joas visiting professor

Prof. dr. Hans Joas is de eerste ‘visiting professor’ vanwege Stichting Thomas More. Joas, momenteel als hoogleraar verbonden aan de universiteiten van Berlijn en Chicago, bezoekt in 2017 en 2018 de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In Nijmegen verzorgt hij colleges voor studenten en houdt hij algemeen toegankelijke publiekslezingen. Aan de Nijmeegse faculteit treft hij in zogeheten expertseminars bovendien wetenschappers uit heel Nederland voor diepgaande discussie van zijn denkbeelden.

 

 

Meer informatie

Uw steun is welkom!

Stichting Thomas More organiseert vele activiteiten voor diverse doelgroepen: voor breed publiek, voor professionals, studenten en academici.

Zo steunt u ons >>

Zo steunt u ons >>