Opname webinar Kom uit je bubbel!

Op donderdag 27 mei 2021 van 19.30-21.00 organiseerden we een online publiekslezing:

Kom uit je bubbel!

Het perspectief van 'Fratelli tutti' op leven en werken

De vooruitgang in onze wereld gaat niet gepaard met meer gelijkheid, constateert paus Franciscus opnieuw in zijn recente encycliek Fratelli tutti. Een deel van de mensengemeenschap wordt opgeofferd terwijl anderen van een zorgeloos bestaan genieten. "Wacht niet op de bestuurders om je eigen verantwoordelijkheid te nemen", zo schrijft de paus. Hij brengt de parabel van de barmhartige Samaritaan in herinnering.

Meer informatie

 

De opname van dit webinar kan worden gevolgd via deze link:

Link YouTube

Webinar Katholiek denken en katholiek doen

Op dinsdag 7 december 2021 om 19.30 gaat Erik Borgman (hoogleraar theologie Tilburg University) in gesprek met Gert-Jan Segers (voorzitter Tweede Kamerfractie Christenunie) over de stelling:

De keuze om radicaal inclusief te denken en handelen is in de Nederlandse samenleving anno 2021 onmogelijk.

In een serie Zoom-webinars organiseren Stichting Thomas More en het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties gesprekken waarin de vraag centraal staat hoe de boodschap van het katholiek sociaal denken de Nederlandse maatschappij kan verrijken. Meer informatie

Aanmelden: via info@thomasmore.nl

Het gesprek tussen Borgman en Segers is de eerste in een reeks. In de komende maanden zullen andere facetten van de samenleving onderwerp van gesprek zijn, zoals 'The Economy of Francesco', de zorg voor de kwetsbaarsten, onderwijs, beeldvorming in de media en het verdelingsvraagstuk.

Opname webinar 7 mei 2021

Durf jij radicaal inclusief te zijn?

We zien in onze tijd een groeiende afstand tussen groepen in de samenleving. Er zijn allerlei pogingen van burgers en overheid om te voorkomen dat dit uitgroeit tot een kloof. Zo wordt gewerkt aan burgerschapsonderwijs en aan onderwijs voor ieder kind.

Mooi, maar toch...

Je kunt je afvragen of de eerste stap niet wordt overgeslagen. De stap die iedereen onvoorwaardelijk als lid van de samenleving accepteert. Inclusief denken en handelen.

Inclusiviteit is geen product maar een uitgangspunt.

Erik Borgman maakt duidelijk dat het Katholiek Sociaal Denken altijd met klem in deze richting heeft gewezen en niet in de richting van toelatingseisen, toetsen en criteria waar je aan moet voldoen...

Laat je inspireren door Erik Borgmans visie.

De opname van dit webinar kan worden gevolgd via deze link:

Link YouTube

 

 

 

 

Jaarverslag 2020

Het gaat goed met Stichting Thomas More! Met de steun van velen hebben wij ons de afgelopen jaren vernieuwd. Het jaarverslag 2020 maakt inzichtelijk welk aanbod voor studenten, academici en algemeen publiek we de afgelopen tijd hebben ontwikkeld.

Download het Jaarverslag 2020 als PDF >>

Luigini Bruni visiting professor Tilburg

Prof. dr. Luigini Bruni is de tweede visiting professor vanwege Stichting Thomas More. Hij is als hoogleraar Geschiedenis van het economisch denken verbonden aan de universiteit LUMSA (Rome) en bezoekt de komende academische jaren meerdere malen Tilburg University om zijn gedachten over economie te delen met studenten, promovendi, wetenschappers, scholieren en algemeen belangstellend publiek.

Meer informatie >>

Uw steun is welkom!

Stichting Thomas More organiseert vele activiteiten voor diverse doelgroepen: voor breed publiek, voor professionals, studenten en academici.

Zo steunt u ons >>

Zo steunt u ons >>

Over Stichting Thomas More

Stichting Thomas More vormt een uniek netwerk van mannen en vrouwen die verdieping zoeken in hun persoonlijke, professionele en maatschappelijke leven.

Meer over ons >>

Meer over ons >>