Thomas More Lecture 2019 door Anna Rowlands

Het gemeenschappelijk goed op de proef gesteld

Challenges to a Politics of the Common Good

Een bijzonder inspirerende persoonlijkheid uit de academische wereld van vandaag, Anna Rowlands, spreekt op 27 juni a.s. de Thomas Lecture 2019 uit in Utrecht. De voertaal is Engels.

Wat is nodig om persoon en gemeenschap te laten floreren en het algemeen welzijn te versterken? Anna Rowlands houdt zich als wetenschapper bezig met de vraag hoe in onze tijd het gemeenschappelijk goed te midden van alle bedreigingen gewaarborgd kan blijven: het bonum commune als blijvende opdracht om niet te verzanden in deelbelangen en protectionisme. Rowlands, deskundige op het gebied van het christelijk sociaal denken, opent interessante inzichten en perspectieven.

Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht

Aanmelden s.v.p. voor 21 juni via info@thomasmore.nl

 

Programma: Ontvangst 15.30 uur, aanvang lezing 16.00 uur, aansluitend borrel.

Stichting Thomas More biedt u deze bijzondere Thomas More Lecture kosteloos aan. 

Wie is Anna Rowlands?

Open expert meeting 18 juni 2019

Michel de Certeau: mystiek als maatschappijkritiek

Georganiseerd door Stichting Thomas More, Titus Brandsma Instituut en Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit.

Vijf experts met elkaar in gesprek, open voor belangstellenden.

De jezuïet Michel de Certeau (1925-1986), historicus, sociale wetenschapper en theoloog, mag 30 jaar na zijn dood op een groeiende belangstelling in intellectuele kring rekenen. Zijn werk, een van de inspiratiebronnen voor Paus Franciscus, speelt niet alleen in spiritualiteitsstudies, maar ook in de meer seculiere cultural studies een grote rol.

Gesprek over de publicatie De Vreemdeling van De Certeau: beluister de podcast 

Wat is een open expert meeting?

Vijf sprekers behandelen ieder kort (20 minuten) een aspect uit het denken van Michel de Certeau, dat vervolgens in de kring van experts wordt besproken (20 minuten). Belangstellenden volgen de gesprekken als toehoorders. Er is op bepaalde momenten in het programma ruimte voor vragen en een eigen inbreng.

Meer informatie en aanmelden>>

 

 

 

 

Masterclass Vriendschap

Vriendschap

Bestaat die? Wat is ze? Hoe houdt ze stand?

Vrijdagmiddag 16 t/m zaterdag 17 augustus 2019

Een tweedaagse masterclass georganiseerd door Stichting Thomas More met twee top-docenten: Prof.dr. Paul van Tongeren (Nijmegen en Leuven) en Prof.dr. Donald Loose (Tilburg en Rotterdam).

  • - Een inleiding op de notie van vriendschap in de geschiedenis van de filosofie.
  • - Uitleg over de pijlers die gelegd zijn door Aristoteles en Kant.
  • - Samen teksten lezen van drie 'groten': Aristoteles, Augustinus en Kant.
  • - Film die aanzet tot gesprek over het thema vriendschap.

Waar: Abdijhof Mariënkroon, Nieuwkuijk (nabij Den Bosch)

Wanneer: Vrijdagmiddag 16 augustus (13.00) tot zaterdag 17 augustus 2019 (16.00) 

Aanmelding: Voor 6 augustus 2019 via info@thomasmore.nl 

Meer informatie >> 

Luigini Bruni visiting professor Tilburg

Prof. dr. Luigini Bruni is de tweede visiting professor vanwege Stichting Thomas More. Hij is als hoogleraar Geschiedenis van het economisch denken verbonden aan de universiteit LUMSA (Rome) en bezoekt de komende academische jaren meerdere malen Tilburg University om zijn gedachten over economie te delen met studenten, promovendi, wetenschappers, scholieren en algemeen belangstellend publiek.

Meer informatie >>

Jaarverslag 2018

Het gaat goed met Stichting Thomas More! Met de steun van velen hebben wij ons de afgelopen jaren vernieuwd. Het Jaarverslag 2018 maakt inzichtelijk welk aanbod voor studenten, academici en algemeen publiek we de afgelopen tijd hebben ontwikkeld.

Download het Jaarverslag 2018 als PDF >>

 

Hans Joas, De macht van het heilige

De Duitse socioloog en filosoof Hans Joas, visiting professor namens Stichting Thomas More, gaf op 12 december 2018 een lezing naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek "De macht van het heilige" (uitgeverij Lemniscaat). Hierin plaatst de auteur kritische kanttekeningen bij het breed aanvaarde onttoveringsnarratief van Max Weber en komt hij met een alternatief voor de geschiedenis van de onttovering. Joas geeft een andere kijk op het ontstaan van religie, op religieuze ervaring en op noties als het heilige en de mystiek. In dialoog met denkers als David Hume, William James en Max Weber ontvouwt Hans Joas een nieuwe, subtielere opvatting over de verhouding tussen politiek en religie, economie en religie, en... over de macht van het heilige. In dit interview beantwoorden Hans Joas en Laurence ten Kate enkele vragen over het congres bij de Universiteit voor Humanistiek.

Meer informatie