Carlien Geelkerken nieuwe directeur Stichting Thomas More en VKMO-katholiek netwerk

Mr. Carlien Geelkerken, LL.M., (40) is per 1 september 2020 benoemd tot directeur van Stichting Thomas More (STM) en van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Geelkerken volgt drs. Jef van de Riet op, die met pensioen gaat. Carlien Geelkerken heeft haar juridische opleiding afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Freie Universitat Berlin en is daarna gestart als docent en projectleider bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vervolgens heeft zij functies vervuld bij onder andere de Radboud Universiteit Nijmegen (onderwijsinnovatie) en de Protestantse Theologische Universiteit (projectleider permanente educatie en manager onderwijsondersteuning). Sinds 2014 is zij hoofd onderwijs van de Tilburg Law School en later van Jeroen Bosch Academy for Data Science (JADS).

Meer informatie

Theologen en economen met elkaar in gesprek

Summer school

Als er één ding is dat de coronacrisis ons leert, is het wel dat grote thema's als toewijding, solidariteit, vertrouwen nu van grote betekenis zijn voor samenleving, politiek en economie. Reden om theologen in gesprek te brengen met economen.

Zelfs thema's als schuld, genade en liefde zijn plots actueel geworden in het publieke debat. Het zijn allemaal noties die in de Bijbel en de geschriften van de Kerkvaders overvloedig zijn overdacht en behandeld. Tijd dus om deze bronnen onder het stof vandaan te halen en serieus te nemen. Dat was de bedoeling tijdens een korte summer school op 21 en 22 augustus, een gezamenlijk initiatief van Stichting Thomas More en Focolare.

 Volledig artikel

Lezen en het menselijk geluk

Column

door Emma Cohen de Lara

Ook in Corona-tijd, en misschien wel juist in Corona-tijd, is het fijn om goede boeken te lezen. Zo las ik deze week een boek over lezen, of eigenlijk over de waarde van een intellectueel leven: Zena Hitz' Lost in Thought. The Hidden Pleasures of an Intellectual Life. Hitz' argument is dat een intellectueel leven onze innerlijke wereld voedt. Dat wil zeggen, het voedt de geest, de plek waar onze gedachten zich ontwikkelen en onze passies tot bloei komen of juist uitdoven.

Volledige column

 

Column 14 Rudi te Velde
Column 13 Maria van den Muijsenbergh
Column 12 Ruud ter Meulen
Column 11 Emma Cohen de Lara
Column 10 Edith Brugmans
Column 9 Paul van Tongeren
Column 8 Paul van Tongeren
Column 7 Erik Borgman
Column 6 Frans Maas
Column 5 Marcel Becker
Column 4 Erik Borgman
Column 3 Paul van Tongeren
Column 2 Erik Borgman
Column 1 Paul van Tongeren

Luigini Bruni visiting professor Tilburg

Prof. dr. Luigini Bruni is de tweede visiting professor vanwege Stichting Thomas More. Hij is als hoogleraar Geschiedenis van het economisch denken verbonden aan de universiteit LUMSA (Rome) en bezoekt de komende academische jaren meerdere malen Tilburg University om zijn gedachten over economie te delen met studenten, promovendi, wetenschappers, scholieren en algemeen belangstellend publiek.

Meer informatie >>

In memoriam Paul van den Biggelaar (1929-2020)

Op 28 juni van jl. overleed op 91-jarige leeftijd Paul van den Biggelaar, oud-directeur van de Radboudstichting. Al was hij reeds decennia weg als directeur, hij bleef de ontwikkelingen van de Stichting met bijzondere aandacht volgen. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de uitgeverij, trad hij in 1979 in dienst van de Radboudstichting. Op energieke wijze gaf hij tot 1987 vorm aan de transformatie die de Radboudstichting nodig had. Van een organisatie die in het begin van de vorige eeuw was opgericht om het hoger onderwijs in Nederland op katholieke grondslag te bevorderen, maakte hij een onderwijsfonds dat katholieke leerstoelen financierde aan niet-katholieke instellingen voor hoger onderwijs. Daarmee maakte hij de Radboudstichting en haar boodschap opnieuw relevant in een ontzuilend Nederland: nieuwe studentengeneraties kregen de kans om buiten hun vakstudie kennis te maken  met de waarde en actualiteit van het christelijk gedachtengoed.

Paul van Velthoven, donateur

Uw steun is welkom!

Stichting Thomas More organiseert vele activiteiten voor diverse doelgroepen: voor breed publiek, voor professionals, studenten en academici.

Zo steunt u ons >>

Zo steunt u ons >>

Jaarverslag 2019

Het gaat goed met Stichting Thomas More! Met de steun van velen hebben wij ons de afgelopen jaren vernieuwd. Het jaarverslag 2019 maakt inzichtelijk welk aanbod voor studenten, academici en algemeen publiek we de afgelopen tijd hebben ontwikkeld.

Download het Jaarverslag 2019 als PDF >>

Over Stichting Thomas More

Stichting Thomas More vormt een uniek netwerk van mannen en vrouwen die verdieping zoeken in hun persoonlijke, professionele en maatschappelijke leven.

Meer over ons >>

Meer over ons >>