Dag van de Filosofie

Stichting Thomas More sluit graag aan bij door anderen georganiseerde publieksbijeenkomsten, voor zover deze een bijdrage leveren aan een onder meer door filosofische perspectieven geïnformeerde conversatie over dringende maatschappelijke thema’s. Sponsoring van bijeenkomsten van anderen beperkt de stichting voorlopig tot de in 2014 begonnen ondersteuning van de Tilburgse Dag van de Filosofie.

2018: Verbeelding aan de macht

Stichting Thomas More participeerde in 2018 opnieuw in de Tilburgse dag van de Filosofie, een evenement in het kader van de Maand van de Filosofie. Op 21 april werd in theater Cinecitta met een breed publiek gereflecteerd op dit thema.

2017: Rust

Zaterdag 8 april verzorgde de befaamde schrijver en psychiater Theodore Dalrymple de openingslezing. Marli Huijer, Ignaas Devisch, Wouter Kusters, Jan Terlouw, Esther Porcelijn en vele anderen bogen zich daarna over verschillende aspecten van het thema ‘rust’. Stichting Thomas More was opnieuw met meerdere belangstellenden uit haar netwerk van de partij.

2016: Grenzen

De 16e april werd in theater ‘De Nwe Vorst’ met een breed publiek gereflecteerd op het thema ‘grenzen’. Veel aandacht ging uit naar het vluchtelingenvraagstuk en de actuele terrorismedreiging. Ook werd nagedacht over de grenzen van identiteit, religie, kunst en wetenschap. Stichting Thomas More stelde belangstellende academici uit haar netwerk in de gelegenheid om het programma kosteloos bij te wonen.

2015: Ongelijkheid

In 2015 zette de stichting haar sponsoring van de Tilburgse Dag van de Filosofie voort, en stelde zij opnieuw 25 personen uit haar netwerk in de gelegenheid om kosteloos het programma bij te wonen. Het thema van de op 18 april georganiseerde Dag was ongelijkheid.

2014: Mens en Techniek

In 2014 was het thema van de Maand van de Filosofie de verhouding tussen mens en techniek. Prof.dr.ing. René Munnik, vanwege Stichting Thomas More bijzonder hoogleraar aan de TU Twente, trad op als één van de hoofdsprekers. Niet alleen sponsorde Stichting Thomas More de Tilburgse Dag van de Filosofie, zij stelde ook 25 personen uit haar netwerk in de gelegenheid om kosteloos het programma van de 9e maart bij te wonen, en tijdens het avondeten met o.a. professor Munnik van gedachten te wisselen.