Rudi te Velde

bijzonder hoogleraar 
Tilburg School of Catholic Theology

Prof. dr. Rudi te Velde is per 1 mei 2016 werkzaam als bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het Hedendaagse Denken’, door Stichting Thomas More ingesteld bij de Tilburg School of Catholic Theology

Thomas expert
Rudi te Velde is een internationaal gewaardeerd expert op het gebied van de wijsbegeerte van Thomas van Aquino. Zijn kennis en kunde sluiten nauw aan bij het Thomas Instituut van de Tilburg School of Catholic Theology. Als hoogleraar draagt hij bij aan het onderzoek van het Instituut door de wijsbegeerte van Thomas te bestuderen, de draagkracht ervan te toetsen aan hedendaags denken en de actuele relevantie ervan te verhelderen. 

Filosofie
Prof. dr. R.A. te Velde (1957, Stadskanaal) studeerde  filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1991 promoveerde hij in de filosofie op het proefschrift Participatie en substantialiteit. Over schepping als participatie in het denken van Thomas van Aquino. Hij werkte als docent aan de Radboud Universiteit en aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) en als onderzoeker aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Vanaf 1995 is hij verbonden aan Tilburg University als universitair docent filosofie. Van 1998 tot en met 2016 was hij vanwege Stichting Thomas More bijzonder hoogleraar op de bij de aan de Universiteit van Amsterdam ingestelde leerstoel ‘betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte’.