Hans Joas

visiting professor 
Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Hans Joas (1948) is een Duits socioloog met een bijzondere aandacht voor sociale filosofie en godsdienstsociologie. Momenteel is hij verbonden aan de universiteiten van Berlijn en Chicago, na eerder in onder meer Tübingen, Berlijn, Wenen, Uppsala, Toronto en Erfurt gedoceerd te hebben. Twee belangrijke boeken van zijn hand zijn Die Enstehung der Werte uit 1997 en Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte uit 2011. In 2012 publiceerde hij Glaube als Option: Zukunftsmöglichkeiten des Christentums

‘De kracht van het heilige’
Hans Joas bekleedt momenteel aan de Humboldt Universiteit Berlijn de Ernst Troeltsch Leerstoel. Geïnspireerd door de naamgever van deze leerstoel, de Duitse theoloog en cultuurfilosoof Ernst Troeltsch (1865-1923), gaat Joas in Nijmegen een alternatief voordragen voor de door Max Weber in de wereld geholpen these van een almaar voortschrijdende ‘onttovering van de wereld’. Volgens Joas is deze these onjuist: de ‘kracht van het heilige’ blijft, voor gelovigen zowel als niet-gelovigen.

Thomas More Lecture

In 2013 verzorgde professor Joas te ‘s-Hertogenbosch de Thomas More Lecture. In 2015 ontving hij de prestigieuze Max Planck Forschungspreis. In maart 2016 presenteerde hij in een door Stichting Thomas More in Nijmegen georganiseerd expertseminar de hoofdlijnen van zijn nieuwe boek, dat in het Engels als werktitel heeft: The Power of the Sacred. An Alternative to the Narrative of Disenchantment.

Nijmegen
Hans Joas bezoekt in 2017 en 2018 de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In Nijmegen verzorgt hij colleges voor studenten en houdt hij algemeen toegankelijke publiekslezingen. Aan de Nijmeegse faculteit treft hij in zogeheten expertseminars bovendien wetenschappers uit heel Nederland voor diepgaande discussie van zijn denkbeelden. In zijn diverse optredens staan zijn gedachten over ‘de kracht van het heilige’ centraal.