Michel Bronzwaer verdedigt zijn proefschrift

Op 23 augustus a.s. zal Michel Bronzwaer medewerker van het bureau van Stichting Thomas More in de aula van de Tilburgse universiteit zijn proefschrift verdedigen. Naast zijn werk voor de Stichting heeft hij zich in de afgelopen jaren verdiept in de ontstaansgeschiedenis van de Focolarebeweging en de focolarespiritualiteit. In meer dan 350 pagina’s brengt hij het leven, de werken en het denken van de stichtster van deze lekenbeweging, de Italiaanse Chiara Lubich, nauwgezet in kaart. 

Nieuw aan zijn onderzoek is de strikt historische benadering waarmee hij de genese en de ontwikkeling van zowel de beweging als de spiritualiteit onder de loep neemt. Op basis van de geschriften van Chiara Lubich volgt hij haar feitelijke en haar spirituele ontwikkelingsgang van jonge vrouw actief in de Derde Orde van Franciscus, tot zelfstandig inspirator van vele duizenden mensen, leken, priesters en bisschoppen, wereldwijd. Begonnen in de tijd van vóór het Concilie kreeg haar gedachtegoed, waarin de woorden van Johannes 17, ‘Vader, mogen allen één zijn’, centraal staat, een steeds universelere invulling en uitwerking. Lubich inspireerde met de manier waarop zij het Evangelie las niet alleen katholieken en christenen van andere Kerken, maar ook gelovigen van andere godsdiensten en velen zonder geloofsovertuiging. Michel Bronzwaer laat in zijn onderzoek zien hoe haar gedachtegoed ook doorwerking kreeg in de wereld van economie, politiek en wetenschap. 

De titel van zijn proefschrift luidt: ‘Enkel het Evangelie. Chiara Lubich: leven, werken en spiritualiteit’. De promotieceremonie vindt plaats op vrijdag 23 augustus, 13.30 uur in de aula van de Tilburgse universiteit.