Afscheid van Inge Merks en Clarie Stuiver

Het jaar 2024 tekent voor Stichting Thomas More een mooi, maar ook verdrietig jaar. Mooi omdat er weer nieuwe programma’s op stapel staan voor de verschillende doelgroepen van jonge academici: een startprogramma, een fellowshipprogramma en een graduateprogramma voor promovendi. Verdrietig, omdat we afscheid moeten nemen van twee van onze medewerkers die de Stichting jarenlang door dik en dun ondersteund hebben en mogelijk hebben gemaakt dat vele honderden studenten en tal van academici profijt hebben mogen plukken van het werk van de Stichting. Een reorganisatie van werkzaamheden die we moesten doorvoeren om ook de Stichting in de toekomst weerbaar en gezond te houden, heeft met zich meegebracht dat zowel Inge Merks als Clarie Stuiver per 1 juli afscheid zullen nemen.

De Stichting is beiden uitermate dankbaar voor vele jaren trouwe dienst én dienstbaarheid. Clarie trad meer dan 31 jaar geleden in dienst in de tijd dat de Radboudstichting, de toenmalige naam van Stichting Thomas More, nog in Vught gevestigd was. Niet alleen verzorgde ze secretariaatswerkzaamheden, ook hielp ze de laatste 13 jaar het beurs- en onderwijsprogramma van de Stichting in goede banen te leiden. Wat haar in haar werk het meest vervulde was het contact met de studenten en de docenten in de voorbereiding van de huiskamerkamers, maar zeker niet minder de voorbereiding van de Romereis en de dagen met de groep studenten in de Eeuwige Stad. Clarie: “De huiskamercolleges door de docenten gebeurde op vrijwillige basis en in hun eigen tijd. Toch was dit voor de docenten geen enkel probleem. Zij gingen veelal positief in op onze verzoeken en vaak kreeg ik een terugkoppeling hoe bijzonder mooi de colleges waren geweest. Ook de studenten spraken hun waardering uit over de inhoud van de colleges. En ja, de Romereizen waren ieder jaar opnieuw het hoogtepunt.” Clarie hoopt nu naast haar vrijwilligerswerk in de werkgroep diaconie van haar parochie, snel een leuke job elders te vinden.

Inge Merks kwam in september 2002 in dienst bij de Stichting Thomas More. Al die jaren verzorgde ze met grote toewijding de financiële administratie en diverse andere werkzaamheden. Betrokkenheid en nauwkeurigheid kenmerkte haar inzet bij onder meer het voorbereidend werk voor de jaarrekeningen, maar evenzeer haar ondersteuning bij symposia of bij de inrichting van softwaresystemen van verschillende werkprocessen. 

Inmiddels heeft Inge in deeltijd al een nieuwe werkplek. Inge: “Ik werk nu bij een organisatie die leerwerkplekken aanbiedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik verzorg hier de financiële, HR- en zorgadministratie. Een organisatie met een heel andere missie, maar het is even waardevol en vervullend werk.”

Dank Inge, dank Clarie, voor jullie gedrevenheid en jarenlange toewijding. Jullie motivatie putten jullie al die jaren uit de diepe overtuiging dat het werk van de Stichting er werkelijk toe doet. Daarmee hebben jullie een geweldige bijdrage gegeven aan de missie waar Thomas More voor staat: het betrekken van de katholieke intellectuele traditie bij de vorming van  jonge mensen. 

Wim Kremer
voorzitter bestuur Stichting Thomas More