Thomas More Fellowship

Met het Thomas More Fellowship willen wij recent afgestudeerden een kans bieden om hun ethische waarden en denkpatronen te verkennen en te verdiepen vanuit een dialoog met de katholieke intellectuele traditie.

Het gaat om een studieprogramma van 30 EC op masterniveau dat zich profileert rond thema’s als sociaal denken, moreel handelen en sustainable leiderschap. De keuze voor specifieke vakken uit het reguliere programma van de Master Theologie zorgt voor een inbedding in de bredere academische theologiebeoefening gericht op het doordenken van actuele vraagstukken. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de theologische faculteit van Tilburg University (TST). 

Het programma wordt afgesloten met een paper, waarin je een verbinding legt tussen jouw eigen vakgebied en de katholieke intellectuele traditie. Het programma wordt in deeltijd aangeboden en kan gevolgd worden tot vijf jaar na afstuderen. De vakken die je volgt zijn deels speciaal voor dit programma ontwikkeld, deels wordt gebruik gemaakt van aanschuifonderwijs. Thomas More vergoedt eenmalig het collegegeld en de verplichte literatuur.

Het programma is toegankelijk voor mensen met een afgeronde academische masteropleiding die bij de start van het programma jonger zijn dan 35 jaar. Kandidaten hebben een andere academische achtergrond dan theologie of filosofie en hebben een open houding naar de samenleving, wetenschap en kerk. Kandidaten hebben bij voorkeur een katholieke achtergrond.

De selectie bestaat uit een schriftelijke motivatie en een selectie gesprek. De deadline voor de selectieprocedure voor de start op 29 januari is 1 december 2023. De selectiegesprekken vinden plaats in de periode tussen 4 en 15 december. Collegedagen in het eerste semester zijn de maandagochtend (tot 12:45) en de donderdagmiddag (vanaf 14:00).

Heb je interesse in dit programma of wil je er meer over weten, mail dan naar: info@thomasmore.nl Via dit adres krijg je ook meer informatie over de selectieprocedure.