Thomas More Fellowship

Met het Thomas More Fellowship willen wij recent afgestudeerden een kans bieden om hun ethische waarden en denkpatronen te verkennen en te verdiepen vanuit een dialoog met de katholieke intellectuele traditie. We doen dit via een programma met een studieomvang van 30 EC aan theologische en filosofische vakken, ontwikkeld in samenwerking met de theologische faculteit van Tilburg University (TST). Het programma bestaat uit een aantal verplichte onderdelen, waaronder een vak op het gebied van leiderschap en spiritualiteiten een vak op het gebied van het katholiek sociaal denken. Daarnaast volgt de fellow een verdiepend keuzevak en een capita selecta vak waarin diverse thema’s uit de theologie en filosofie aan de orde komen. 

Het programma wordt afgesloten met een paper, waarin de fellow een verbinding legt tussen het eigen vakgebied en de katholieke intellectuele traditie. Het programma wordt in deeltijd aangeboden en kan gevolgd worden tot vijf jaar na afstuderen. De vakken die de fellow volgt zijn deels speciaal voor dit programma ontwikkeld, deels wordt gebruik gemaakt van aanschuifonderwijs. Thomas More vergoedt eenmalig het collegegeld en de verplichte literatuur.

Het programma is toegankelijk voor mensen met een afgeronde academische masteropleiding die bij de start van het programma jonger zijn dan 35 jaar. Kandidaten hebben een andere academische achtergrond dan theologie of filosofie.

De selectie bestaat uit een schriftelijke motivatie en een selectie gesprek.

Heb je interesse in dit programma of wil je er meer over weten, mail dan naar: info@thomasmore.nl