Studenten

Kan het gesprek jou niet diep genoeg gaan? Denk jij graag samen met anderen na over filosofische, ethische of maatschappelijke vraagstukken? Heb je je wel eens afgevraagd hoe de meer dan 2000 jaar oude katholieke intellectuele traditie bij dit denken kan inspireren? Meld je dan aan voor ons verdiepende studieprogramma

Opbouw van het programma

Het studieprogramma duurt een collegejaar en bestaat, naast een start- en een afrondende bijeenkomst uit negen inspirerende avondbijeenkomsten en een vijfdaagse studiereis naar Rome.

Avondbijeenkomsten

Als deelnemer van het studieprogramma volg je in de loop van het collegejaar drie series van twee of drie ‘colleges’. Deze vinden in de regel doordeweeks in de avond plaats. Met een hoogleraar of een andere deskundige uit het netwerk van de Stichting verdiep je je, samen met hooguit vijf of zes anderen, in onderwerpen die je interesse hebben. Je kiest deze onderwerpen samen met jouw groep binnen de aangedragen thema’s.

Studiereis naar Rome

Vijf dagen lang in Rome kennismaken met een rijk cultureel en religieus verleden en met de veelkleurigheid van een wereldkerk. Je komt op plaatsen waar een toerist niet komt. Je ontmoet boeiende persoonlijkheden uit maatschappelijke en kerkelijke kring. En je bouwt een band op met de deelnemers van de andere Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Benieuwd naar de Romereis? Op de pagina Romereis 2023 kun je de informatie over onze laatste Romereis vinden. De Romereis 2024 vindt plaats van 18 tot en met 22 april 2024.

Doelgroep

Dit programma staat open voor honoursstudenten en andere studenten met een brede blik van alle universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Het Nederlandstalige programma is gericht op studenten tot 27 jaar. Je hoeft geen binding te hebben met de katholieke traditie of enige kerkvorm.

Aanmelding en selectie

Wil je deelnemen aan het studieprogramma? Stuur dan een korte brief met jouw motivatie om deel te nemen. Je mag je motivatie ook kenbaar maken via een kort filmpje van max 4 minuten. Tevens vragen we je een cv mee te sturen.

De selectie vindt plaats op basis van de motivatiebrieven, de cv’s en een (online) kennismakingsbijeenkomst.

Stuur je motivatie en je cv uiterlijk 15 oktober 2023 naar Clarie Stuiver: stuiver@thomasmore.nl.

Meer informatie
Aan het studieprogramma zijn geen ECTS verbonden. Wel kun je na afloop een bewijs van deelname krijgen.