Alumnidag 2021: Een korte terugblik

In de ontvangstruimte van het stadspaleis de Paushuize in de binnenstad van Utrecht verzamelen zich op 18 september 2021 alumni van de Stichting Thomas More voor een eerste alumni-event georganiseerd door de vorig jaar ingestelde alumni board. Voor de ontmoetingsdag, mogelijk gemaakt dankzij financiering door de Mr. Paul de Gruyter Stichting, werd het thema ‘Identiteit’ gekozen.

Een mooie spreiding van leeftijden is zichtbaar, al zijn de jongere generaties wat beter gerepresenteerd. In de ruimte waar de lezing gaat plaatsvinden, valt de aandacht op intrigerende fotografieportretten, geëtaleerd in de zaal, goed passend bij het thema ‘Identiteit’.

De eerste spreker is Rico Sneller, voorheen docent filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden en nu bij tal van ver- schillende initiateven betrokken. Er wordt vaak over identiteit gesproken vanuit een ofwel individualistisch ofwel collectivistisch perspectief. Sneller schetst een derde manier van kijken naar identiteit: hij benadrukt het belang van integratie van lijdenservaringen voor een integere identiteit.

Dan is het woord aan Juliette van Deursen, promovendus aan de Tilburg School of Catholic Theology. Zij schreef haar promotiestuk over de ruimte die persoonsvorming in het onderwijs inneemt. Academische prestatie lijkt voor deze generatie het hoogste doel van onderwijs. Mystiekere processen als persoonsvorming – die zich moeilijk laten kwantificeren op een cijferrapport – dreigen in de lessen het onderspit te delven.

Na een vegetarische lunch schrijven alumni zich in voor de workshops. Op een interactieve manier wordt het thema identiteit door beide sprekers uitgediept. Een derde workshop, verzorgd door Thieme Stap en prof.em. Richard Grol, draait om de portretreeks in de zaal. Aan de hand van foto’s van patiënten en hulpverleners worden de deelnemers geprikkeld om hun perspectief op zorg onder de loep nemen.

Tijdens de borrel aan het eind van de dag, genieten alumni van de geheel eigen ‘Thomas More-sfeer’ door samen na te filosoferen. Het was een geslaagde aftrap van de alumni-events waarvan er nog meer zullen volgen.

Laura Wienen lid alumni board