Sir Thomas More (1478-1535)

Thomas More was een groot humanist. Hij droeg zorg voor een uitstekende vorming niet alleen van zijn zoon maar ook – wat in zijn tijd uitzonderlijk was – van zijn dochters. Niemand minder dan zijn vriend Erasmus noemde het huis van Thomas More een combinatie van de Academie van Plato en een christelijk klooster. De geleerde More leefde niet in een ivoren toren, maar midden in de samenleving, die hij in een veelheid van functies en ambten wilde dienen. Zo was hij achtereenvolgens advocaat, parlementslid, rechter, ondersheriff van Londen, diplomaat, koninklijk raadgever en tenslotte Lord Chancellor (kanselier) van Engeland, het hoogste ambt in de Engelse staat.

Schijnproces

Als kanselier kwam More in conflict met koning Hendrik VIII toen deze vorst, om de scheiding van zijn vrouw te kunnen doorzetten, een breuk met de katholieke kerk forceerde. Vanwege zijn principiële opstelling in deze kwestie werd More in de Tower gevangen gezet, in een schijnproces van hoogverraad beschuldigd en vervolgens onthoofd.

Utopia

Bij het grote publiek is Thomas More vooral bekend als de auteur van het boek Utopia. Het werk, geschreven in de jaren 1515 en 1516, heeft een ongekend grote invloed gehad, mede omdat de fictieve staat ‘Utopia’ door More wordt voorgesteld als een samenleving zonder privé-eigendom.

Republiek der Letteren

Samen met Erasmus en vele andere geestverwanten gaf More aan het begin van de 16e eeuw vorm aan een christelijke Republiek der Letteren. More koesterde het visioen van wat wij in hedendaagse termen een netwerk van christelijke geletterden zouden noemen, of beter nog: een netwerk van christelijke hoger opgeleiden. Aan de opbouw van een dergelijk netwerk in het hier en nu wijdt Stichting Thomas More haar krachten, geïnspireerd door het oorspronkelijk visioen van haar naamgever.