Bestuur, bureau en commissies

Stichting Thomas More wordt geleid door een Algemeen Bestuur. Het bureau van de Stichting bestaat uit een directeur, een projectmedewerker en een professioneel secretariaat. Talloze vrijwilligers maken het stichtingswerk mogelijk. De Stichting kent twee commissies die een adviserende rol hebben. De Wetenschappelijke Raad en de Alumniboard.

Algemeen Bestuur

 • drs. Ward Biemans SJ STL
 • prof. dr. Sophie van Bijsterveld
 • drs. Theo Bovens
 • Mgr. dr. Everard de Jong
 • dr. Herman Kaiser
 • prof. dr. Wim Kremer, voorzitter
 • prof. mr. dr. Elisabetta Manunza
 • drs. Douwe van der Werf RA, penningmeester

Bureau

 • mr. Michel Bronzwaer MA, projectleider
 • mr. Carlien Geelkerken, LL.M., directeur
 • drs. Inge Merks, administrateur / secretaresse
 • Clarie Stuiver, secretaresse

Alumni Board

 • Aniek Andringa MSc
 • Erik Buster, di, MA
 • Jaco Hollebrandse BA
 • David Oldenhof MA, waarnemend voorzitter
 • Erin van Rheenen MA
 • Daan Sanders MA
 • Machiel van der Wal BSc