ATT Symposium 2022

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren en publicist Bas Heijne met elkaar en het publiek in gesprek over de actualiteit: feiten en meningen

Het Thijmgenootschap, Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging nodigen u van harte uit voor het jaarlijkse ATT-symposium. 

De bijeenkomst vindt dit keer plaats op zaterdag 21 mei 2022 in de aula van Tilburg University. De hoofdlezing wordt gehouden door de Denker des Vaderlands, prof. dr. Paul van Tongeren. 

Zijn thema ‘Feiten, meningen en het maatschappelijk debat’ is hoogst actueel en raakt de gepolariseerde sfeer die de publieke meningsvorming de laatste jaren kenmerkt. 

Vervolgens zal de gerenommeerde denker Bas Heijne reageren en is er ruimte voor een gedachtewisseling met het publiek. We sluiten deze boeiende middag traditiegetrouw met een borrel af.

Inloop vanaf 14:00, het programma start om 14:30

U kunt zich voor dit symposium aanmelden via:  https://www.eventbrite.nl/e/320812146767