Gebruiksvoorwaarden

Internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de website van Stichting Thomas More (http://www.thomasmore.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van deze website betekent dat u akkoord gaat met de op deze pagina uiteengezette voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op deze website berusten bij Stichting Thomas More. Duplicatie, distributie en publicatie van het genoemde materiaal is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Aanvragen dienen te worden gericht aan Stichting Thomas More: info@thomasmore.nl.

Privacyverklaring

Op sommige plaatsen in deze site kunt u in een formulier persoonlijke gegevens invullen. Deze gegevens worden, net als gegevens die u eventueel per mail aan de stichting ter beschikking stelt, uitsluitend gebruikt voor stichtingsdoeleinden.

Voor meer informatie zie de volledige privacyverklaring.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Stichting Thomas More besteedt veel zorg en aandacht aan haar website, maar garandeert niet de volledigheid, juistheid of actualiteit ervan.
Stichting Thomas More kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door hetzij het gebruik van haar website, hetzij een (tijdelijke) onmogelijkheid om haar website aan te roepen en/of te gebruiken.

Wijzigingen voorbehouden

Stichting Thomas More behoudt zich het recht voor de opbouw en inhoud van haar website, inclusief deze voorwaarden, te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 12 september 2017.