Huiskamercolleges

Veel universiteiten hebben de afgelopen jaren voor studenten speciale honours- of honoursachtige programma’s in het leven geroepen. Stichting Thomas More biedt de honoursstudenten van zoveel mogelijk universiteiten verdere verdieping aan door middel van een eigen studieprogramma. Vast onderdeel van het programma is onder meer deelname aan minimaal drie reeksen van zogeheten 'huiskamercolleges'.

Het huiskamercollege

In een 'huiskamercollege' verdiept een kleine kring studenten zich onder leiding van een deskundig docent in een bepaald thema. De kring is zo klein dat de docent het college in beginsel in zijn huiskamer kan geven; vandaar de naam. Bursalen van de stichting vormen aan hun eigen universiteit een kring van in totaal vijf of zeven studenten. In hun kring stellen de bursalen samen met de stichting vast waar ze het liefst college over zouden willen volgen. De stichting zoekt bij de gekozen thema's deskundige docenten uit haar netwerk. Tijdens een beursjaar volgen studenten in hun kring minimaal drie reeksen huiskamercolleges, waarbij iedere reeks gemiddeld drie bijeenkomsten telt. In totaal volgen studenten tijdens hun beursjaar dus zo'n negen huiskamercolleges.

Om een idee te krijgen van mogelijke thema's en docenten volgt hieronder een overzicht van door Stichting Thomas More tot op heden georganiseerde huiskamercolleges.


Amsterdam

2017-2018

 • Drs. Nico Koning: Religieus extremisme in heden en verleden
 • Dr. Magda Misset - Van de Weg: De positie van de vrouw in kerk en christendom
 • Dr. Herman Westerink: William James' 'The Varieties of Religious Experience'

2016-2017

 • Prof.dr.mr. Patrick Chatelion Counet: Het Nieuwe Testament tegen de achtergrond van de Nederlandse cultuur
 • Drs. Stijn Fens en drs. Christian van der Heijden: Paus Franciscus en het Vaticaan
 • Dr. Magda Misset - Van de Weg: De positie van de vrouw in het vroege christendom

 

Enschede

2019

 • Dr. James Kennedy: Nederlandse identiteit
 • Mgr.dr. Everard de Jong: Geluk
 • Prof.dr. Theo de Wit: Ethische politiek

2017-2018

 • Prof.dr.ing. René Munnik: De verleidingen van het dualisme
 • Prof.dr. Jozef Wissink: 2000 jaar Christendom
 • Drs. Willem Schoonen: Hoe technologie in de media verschijnt

2015-2016

 • Prof.dr. Ciano Aydin: Identiteit, idealen en techniek
 • Prof.dr. Rudi te Velde: Omgaan met tradities
 • Prof.dr.ing. René Munnik: Klassieke teksten lezenLeiden

2019-2020

 • Drs. Ward Biemans SJ STL: De betekenis en het belang van vergiffenis
 • Prof.dr. Rob Faesen SJ: Mystiek
 • Prof.dr.mr. Patrick Chatelion Counet: De Heilige bijbel
 • Prof.dr. Ciano Aydin: Geloof en filosofie
 • Prof.dr. Anne-Marie Korte: Esthetische samenleving

2019

 • Prof.dr. Rudi te Velde: zijn deugdenleer, zijn begrip van liefde, zijn actualiteit
 • Prof.dr. Ruud Welten: Trancendentie en zingeving: in onze tijd en de verandering door de eeuwen heen
 • Dr. Inigo Bocken: Kunst en religie

2018-2019

 • Prof.dr. René Munnik: Technologische ontwikkeling in relatie tot geloof
 • Magda Misset-van de Weg: De rol van de vrouw in de kerk
 • Dr. Richard Steenvoorde O.P.: Spiritualiteit en zingeving

2017-2018

 • Drs. Geert van Dartel: De reformatie en wegen naar eenheid in verscheidenheid
 • Dr. Joost van der Net: Omgaan met tradities
 • Prof.dr. Ruud Welten: Individualisme in een technologisch tijdperk


Nijmegen

2019-2020

 • Prof.dr. Bas de Gaay Fortman: Europa
 • Prof.dr. Paul van Tongeren: Vrije wil en keuzevrijheid
 • Mr. Jos van Gennip: Christendemocratie

2019

 • Dr. Martin Drenthen: Relatie mens-natuur en mens-dier
 • Prof.dr. Donald Loose: Kant over vriendschap
 • Prof.dr. Paul van Tongeren: Vriendschap
 • Dr. Marcel Becker: Het goede leven in tijden van digitalisering en prestatiedruk
 • Prof.dr. Kees de Groot: Religie/cultuur in de wereld van vandaag

2018-2019

 • Prof.dr. Erik Borgman: Religie
 • Drs. Nico Koning: Cultuurrelativisme
 • Prof.dr. Ernst Hirsch Ballin: Populisme

2017-2018

 • Prof.dr. Erik Borgman: Individu en gemeenschap
 • Prof.dr. Edith Brugmans: De mens en zijn ethische conditie
 • Prof.dr.mr. Bas de Gaay Fortman: Actuele democratische vraagstukken

2016-2017

 • Mgr.dr. Everard de Jong: Filosofie, theologie, ethiek en de moderne wetenschap
 • Prof.dr. Erik Borgman en drs. Thijs Caspers: Kerk en theologie in een moderne samenleving
 • Drs. Joep van Zijl: Vluchtelingenproblematiek en christelijke identiteit

2015-2016

 • Prof. dr. Ciano Aydin: Ethiek en Techniek
 • Mgr. dr. Everard de Jong: Eros, Filia, Agape
 • Dr. Joost van der Net: Individuen, corporaties en de staat
 • Prof. dr. Jean-Pierre Wils: Hoe verhouden wij ons tot de dood?

2014-2015, 1e groep

 • Dr. Marcel Becker: De kardinale deugden bij Thomas van Aquino
 • Dr. Thomas Quartier: Maatschappelijke contrapunten
 • Dr. Marin Terpstra: Politieke theologie

2014-2015, 2e groep

 • Dr. Marcel Becker: De kardinale deugden bij Thomas van Aquino
 • Dr. Thomas Quartier: Maatschappelijke contrapunten
 • Dr. Marin Terpstra: Politieke theologie

2013-2014, 1e groep

 • Prof.dr. Ciano Aydin: Identiteit, idealen en techniek
 • Dr. Marcel Becker: De kardinale deugden bij Thomas van Aquino
 • Prof.dr. Edith Brugmans: Is de mens tot vrijheid veroordeeld?

2013-2014, 2e groep

 • Prof.dr. Ciano Aydin: Identiteit, idealen en techniek
 • Dr. Inigo Bocken: Wegen van Licht
 • Prof.dr.ing. René Munnik: Het schrift onder druk?

 

Tilburg

2016, International Group

 • Dr. Marcel Becker: Are we too dependent on the internet?
 • Dr. Anke Oerlemans: Medicine and Ethics
 • Prof.dr. Peter Rietbergen: The Idea of a European Nation

2015-2016, Nederlandstalige groep

 • Prof.dr. Ciano Aydin: De relatie Mind-Brain
 • Mgr.dr. Everard de Jong: Eros, Filia, Agape
 • Prof.dr. Ernst Hirsch Ballin: Rede en rechtvaardigheid van dichtbij
 • Prof.dr. Wim Kremer & dr. Frank Meijboom: Hoe diergebruik te rechtvaardigen?

2015-2106, International Group

 • Prof.dr. Paul Cobben: Can marriage be reasonably grounded?
 • Prof.dr. Marcel Poorthuis: Religion: a prime topic in the media
 • Dr. Ruud Welten: Derrida on Hospitality

2014-2015

 • Prof.dr. Erik Borgman: Geloven en denken
 • Prof.dr. Rudi te Velde: Pascal als religieus denker
 • Prof.dr. Rudi te Velde: Vriendschap - Arendt versus Augustinus
 • Prof.dr. Theo van de Klundert: Economie, ideologie en religie

 

JADS 's-Hertogenbosch

2019

 • Prof.dr. Rudi te Velde: Gender
 • Dr. Joost van der Net: Geopolitiek
 • Prof.dr. Carlo Beenhakker: Wetenschap-Religie

2018-2019

 • Drs. Willem Schoonen: De invloed van fake news
 • Prof.dr. Ciano Aydin: Artificial intelligence & de mens
 • Prof.dr. René Munnik: Fundamentele betekenis van informatietechnologieën in cultuurhistorisch perspectief

Utrecht

2019-2020

 • Prof.dr. Erik Borgman: Begrijpen van de kerk
 • Prof.dr. Luigino Bruni: Ethiek van de markt/Politieke filosofie
 • Prof.dr. Eelke de Jong en Annemiek Schilpzand MCs LLM: Ethiek van de markt/Politieke filosofie
 • Kardinaal Eijk en Mgr.dr. Everard de Jong: Maakbaarheid van de mens

2019

 • Prof.dr. René Munnik: Ethiek
 • Prof.dr. Erik Borgman: Sociale leer van de (Rooms-Katholieke) kerk
 • Dr. Joep van Zijl: Vluchtelingen & Mensenrechten
 • Mr. Jos van Gennip: Christendemocratie

2018-2019

 • Prof.dr. Gerben Meynen: Grenzen aan de person, identiteit in psychiatrie en recht 
 • Drs. Geert van Dartel: Reformatie en secularisatie
 • Prof.dr. Frank Miedema: Wetenschapsethiek en maatschappelijk verantwoord onderzoeken aan de universiteiten

2017

 • Prof.dr. Ciano Aydin: Mens, techniek en innovatie
 • Prof.dr. Donald Loose: Politieke filosofie
 • Prof.dr.René Munnik: Wetenschap en religie

2016

 • Prof. dr. James Kennedy: Hoe relevant is het christendom in deze tijd?
 • Prof. dr. Bas de Gaay-Fortmann: Vragen rond een menswaardige economie
 • Prof. dr. René Munnik: De vraag naar ruimte en tijd - een eigentijdse metafysica

2015-2016, 1e groep

 • Prof. dr. Paul Schnabel: Moreel handelen in de moderne maatschappij
 • Prof. dr. Paul van Tongeren: Europees Nihilisme
 • Prof. dr. Jozef Wissink: De katholieke denktraditie

2015-2016, 2e groep

 • Prof. dr. O. Lie: Geluk in de Middeleeuwen
 • Dr. Joost van der Net: Geluk in de Moderne tijd
 • Prof. dr. Jan van Ophuijsen: Geluk in de Oudheid

2013-2014

 • Prof.dr. Ernst Hirsch-Ballin: Mensenrechten (I)
 • Prof.dr. Hans Joas: Mensenrechten (II)
 • Dr. Joost van der Net: Het Goede Leven in tijden van vooruitgang
 • Prof.dr. Paul van Tongeren: McIntyre's 'After Virtue'

 

Wageningen

2019-2020

 • Prof.dr. Gabriël van den Brink: Tradities
 • Prof.dr. Rudi te Velde: Thomas van Aquino
 • Prof.dr. René Munnik: De scheidingslijn tussen wetenschap en geloof

2018-2019

 • Prof.dr. Rudi te Velde: De identiteit van het individu
 • Dr. Ton Duffhues: Milieufilosofie
 • Prof.dr. Gabriël van den Brink: Traditie(s)

2015-2016

 • Prof.dr. Donald Loose: Kun je kiezen wie je wordt?
 • Prof.dr.ing. René Munnik: De technische onderwerping van vergankelijkheid en duur
 • Prof.dr. Paul van Tongeren: Geluk: drijfveer voor het leven?
 • Prof.dr. Jozef Wissink: De waarde van een mensenleven

2014-2015

 • Prof.dr. Donald Loose: Vrijheid en Macht
 • Dr. Joost van der Net: Thomas More's 'Utopia'
 • Prof.dr. Paul van Tongeren: Goed Leven
 • Prof.dr. Rudi te Velde: Christelijke cultuurgeschiedenis