Studieprogramma

Studieprogramma

Uitstijgen boven de grenzen van je eigen vakgebied. Je verdiepen in levensvragen en actuele kwesties en daarbij kijken naar de rijke intellectuele traditie van 2000 christendom. Dat is wat de Stichting Thomas More je kan bieden in haar unieke studieprogramma. Het programma bestaat uit een reeks van huiskamercolleges en uit een vijfdaagse Romereis. Deelname aan het programma, inclusief de Romereis, is geheel kosteloos.

Huiskamercolleges

Als deelnemer van het studieprogramma volg je in de loop van het collegejaar drie series van twee of drie colleges. Met een hoogleraar of een andere deskundige uit het netwerk van de Stichting verdiep je je, samen met hooguit vijf of zes anderen, in onderwerpen die je interesse hebben. De kring is zo klein dat de docent het college in beginsel in zijn huis- of studiekamer kan geven. Vandaar de naam.

Studiereis naar Rome

Vijf dagen lang in Rome kennismaken met een rijk cultureel en religieus verleden en met de veelkleurigheid van een wereldkerk. Je komt op plaatsen waar een toerist niet komt. Je ontmoet boeiende persoonlijkheden uit maatschappelijke en kerkelijke kring. En je bouwt een band op met de deelnemers van de andere Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Ook voorafgaand aan en na afloop van de Romereis is er ontmoeting van alle deelnemers. Je zult hen later weer tegenkomen bij de alumni-activiteiten van de Stichting.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Samen met je groep kies je de onderwerpen waarin jullie je willen verdiepen. Aan het studieprogramma zijn geen ECTS verbonden.