Zondagochtend

Zondagochtend gaan we eerst gezamenlijk naar de Friezenkerk. Daarna delen we ons op in twee groepen. Je kunt dan kiezen uit een van de onderstaande activiteiten. Vanaf vrijdagochtend 06:45h kun je je via de datumprikker inschrijven.

1. Birgittinessen

Ontdek de betekenis van het vrouwelijk genie in de geschiedenis van de katholieke Kerk. Maak kennis met zusters van de religieuze orde der Birgitinessen aan de prachtige piazza Farnese. De zusters zijn genoemd naar de Zweedse Birgitta, stichtster van de orde en samen met Catharina van Siena en Edith Stein door paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot patrones van Europa. In het begin van de vorige eeuw bezocht de Zweedse bekeerlinge Maria Hesselblad het huis van de Birgitinessen. Het bezoek raakte haar zo diep dat zij zich geroepen voelde haar leven te wijden aan het werk van de eenheid van de christenen. Zij geldt als een tweede stichtster van de orde.

Tijd: direct na de Mis in de Friezenkerk is het vertrek naar de Birgittinessen.

2. Angelus

De paus ontmoeten? Dat kan. Iedere zondagochtend om 12.00 uur richt de paus zich tot de gelovigen die zich verzamelen op het Sint-Pietersplein. Vanuit zijn venster aan het Sint-Pietersplein spreekt de paus het middaggebed uit. Meestal voegt hij er een korte spirituele gedachte aan toe en groet hij speciale groepen op het plein. Vanaf de trappen van de Friezenkerk, gelegen aan het Sint-Pieterplein, kun je het meemaken. Kun je thuis zeggen dat je in Rome ook paus Franciscus hebt gezien (al was het heel vanuit de verte…).

Tijd: stipt om 12.00 verschijnt de Paus aan het raam.