Onderwerpen

Welke onderwerpen zouden op de huiskamercolleges aan bod kunnen komen? In de afgelopen jaren hebben studenten met hoogleraren en andere personen uit het netwerk van de Stichting Thomas More o.a. de volgende thema’s uitgediept:

 • Wat is bewustzijn? Wat is de mens?
 • Digitalisering. Kansen en gevaren
 • Wantrouwen in de politiek
 • Vrijheid van meningsuiting in relatie tot de vrijheid van godsdienst
 • Institutioneel racisme
 • Technologie en ethiek in de gezondheidszorg
 • Religieus extremisme in heden en verleden
 • De positie van de vrouw in kerk en christendom
 • William James’ ‘The Varieties of Religious Experience’
 • Het Nieuwe Testament tegen de achtergrond van de Nederlandse cultuur
 • 2000 jaar Christendom
 • Paus Franciscus en het Vaticaan
 • Wat is de Nederlandse identiteit?
 • Identiteit, idealen en techniek
 • Hoe technologie in de media verschijnt
 • Geluk
 • Ethische politiek
 • Omgaan met tradities
 • Klassieke teksten lezen
 • De betekenis en het belang van vergiffenis
 • Wat is mystiek?
 • Spiritualiteit en zingeving
 • Geloof en filosofie
 • Een esthetische samenleving
 • Aristoteles: zijn deugdenleer, zijn begrip van liefde, zijn actualiteit
 • Transcendentie en zingeving: in onze tijd en de verandering door de eeuwen heen
 • Kunst en religie
 • Technologische ontwikkeling in relatie tot geloof
 • De reformatie en wegen naar eenheid in verscheidenheid
 • Individualisme in een technologisch tijdperk
 • Het idee van een Europese natie
 • Vrije wil en keuzevrijheid
 • Christendemocratie
 • De relatie mens-natuur en mens-dier
 • Emanuel Kant over vriendschap
 • Wat is vriendschap?
 • Het goede leven in tijden van digitalisering en prestatiedruk
 • Cultuurrelativisme
 • Populisme
 • Individu en gemeenschap
 • De mens en zijn ethische conditie
 • Actuele democratische vraagstukken
 • Religie in relatie tot wetenschap
 • Kerk en theologie in een moderne samenleving
 • Vluchtelingenproblematiek en christelijke identiteit
 • Ethiek en Techniek
 • Eros, Filia, Agape
 • Individuen, corporaties en de staat
 • Hoe verhouden wij ons tot de dood? 
 • De kardinale deugden bij Thomas van Aquino
 • Politieke theologie
 • De kardinale deugden bij Thomas van Aquino
 • Is de mens tot vrijheid veroordeeld? 
 • Zijn we te afhankelijk van internet?
 • Geneeskunde en ethiek
 • De relatie Mind-Brain
 • Rede en rechtvaardigheid
 • Hoe diergebruik te rechtvaardigen? 
 • Pascal als religieus denker
 • Economie, ideologie en religie
 • Gender
 • De invloed van fake news
 • Artificial intelligence & de mens
 • Informatietechnologieën in cultuurhistorisch perspectief
 • Begrijpen we de kerk?
 • Ethiek van de markt
 • Maakbaarheid van de mens
 • Sociale leer van de (Rooms-Katholieke) kerk
 • Wetenschapsethiek en maatschappelijk verantwoord universitair onderzoek
 • Vragen rond een menswaardige economie
 • De vraag naar ruimte en tijd – een eigentijdse metafysica
 • Moreel handelen in de moderne maatschappij
 • Europees Nihilisme
 • De katholieke denktraditie
 • Mensenrechten
 • Milieufilosofie
 • Kun je kiezen wie je wordt?
 • De waarde van een mensenleven
 • Vrijheid en Macht
 • Thomas More’s ‘Utopia’
 • Wat is Goed Leven?