René Munnik

bijzonder hoogleraar 
Universiteit Twente

+31 (0) 53 489 32 97 / r.p.h.munnik@wmw.utwente.nl

René Munnik (geb. 1952) studeerde, na eerst de HTS te hebben afgerond, in 1981 cum laude af aan de Theologische Faculteit Tilburg. In 1987 promoveerde hij in de theologie op een proefschrift over de ontwikkeling van een totaliteitsgedachte bij Whitehead. Momenteel is Munnik universitair docent wijsbegeerte aan de Tilburg School of Catholic Theology en vanwege Stichting Thomas More als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek spitst zich toe op de antropologische en cultuurfilosofische vraag naar de betekenis van christelijke religiositeit binnen de huidige hoogtechnologische cultuur.