René Munnik

bijzonder hoogleraar 
Universiteit Twente

+31 (0) 53 489 32 97 / r.p.h.munnik@wmw.utwente.nl

René Munnik (geb. 1952) studeerde, na eerst de HTS te hebben afgerond, in 1981 cum laude af aan de Theologische Faculteit Tilburg. In 1987 promoveerde hij in de theologie op een proefschrift over de ontwikkeling van een totaliteitsgedachte bij Whitehead. Momenteel is Munnik universitair docent wijsbegeerte aan de Tilburg School of Catholic Theology en vanwege Stichting Thomas More als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek spitst zich toe op de antropologische en cultuurfilosofische vraag naar de betekenis van christelijke religiositeit binnen de huidige hoogtechnologische cultuur.

Boek: Tijdmachines
In 2014 publiceerde Munnik het fascinerende boek Tijdmachines. Daarin ontwikkelt hij een belangrijke stelling: naarmate wij onze wereld alsmaar rationeler proberen in te richten, neemt diezelfde wereld een steeds mythischer gestalte aan. Het geletterde denken, zo Munnik, overwon ooit de mythe en installeerde de nieuwe soort tijd die we 'geschiedenis' noemen. Hedendaagse wetenschap en techniek vechten momenteel het monopolie van het geletterde denken aan. Ze strijdenmet het nodige succes tegen de vergankelijkheid, waardoor ons begrip van 'geschiedenis' aan het wankelen raakt. Wetenschap en techniek maken van levenden en doden een soort tijdgenoten. De overwinning op de mythe wordt zo weer ongedaan gemaakt.
In een video (30') licht Munnik zijn stelling nader toe >>