Openbare colleges

Aan zoveel mogelijk universiteiten in Nederland onderhoudt Stichting Thomas More leerstoelen in filosofie, theologie of ethiek. Haar hoogleraren puren uit de katholieke traditie steeds opnieuw stof tot nadenken, uitgaande van eigentijdse vragen. Zij werken voor 'iedereen': voor studenten van alle faculteiten en het brede, academisch geïnteresseerde publiek.

Overzicht cursussen

De cursussen en colleges die worden verzorgd door de bijzonder hoogleraren van Stichting Thomas More staan nadrukkelijk open voor studenten van alle faculteiten, ongeacht hun achtergrond. Op de pagina van iedere hoogleraar is een link naar zijn actuele cursusaanbod te vinden.