Organisatie

Stichting Thomas More wordt geleid door een Algemeen Bestuur. Talloze vrijwilligers maken het stichtingswerk mogelijk. Bestuur en vrijwilligers worden ondersteund door een professioneel secretariaat, een Wetenschappelijke Raad en een Raad van Advies.

Algemeen Bestuur

 • Drs. Ward Biemans SJ STL
 • Drs.ir. Tibor Goossens
 • Dr. Annemarie Hinten-Nooijen
 • Mgr.dr. Everard de Jong
 • Mr. Maarten van den Oord, secretaris
 • Prof.dr. Paul van Tongeren
 • Drs. Leo Urlings, penningmeester
 • Prof.dr. Ben Vedder, voorzitter

Ir. Gerrit Braks was voorzitter van het algemeen bestuur van de Radboudstichting in de jaren 1996-2003 en erebestuurslid in de jaren daarna. In 2017 overleed hij. In de herinnering leeft hij voort als een gul en hartelijk mens die op zijn geheel eigen, innemende wijze niet alleen onverdroten het werk stichtingswerk bevorderde, maar ook steeds de mensen erachter wist te steunen en te bemoedigen.

Raad van Advies en Ondersteuning

 • Drs. Theo Bovens
 • Prof.dr. Joan Hemels
 • Prof.dr. Wim Kremer
 • De heer Jos Oostrik
 • Mr. Bernadette Raaijmaakers

Wetenschappelijke Raad

 • Prof.dr. Ciano Aydin
 • Prof.dr. Erik Borgman
 • Prof.dr. Stephan van Erp
 • Prof.dr. Wim Kremer
 • Prof.dr. Ted Sanders
 • Prof.dr. Paul van Tongeren, voorzitter

Bureau

 • Drs. Peter Broeders, directeur
 • Mr. Michel Bronzwaer MA, projectmedewerker
 • Clarie Stuiver, secretaresse
 • Drs. Inge Merks, administrateur / secretaresse

Redactie nieuwsbrief More

 • Drs. Peter Broeders
 • Drs. Inge Merks