Organisatie

Stichting Thomas More wordt geleid door een Algemeen Bestuur. Talloze vrijwilligers maken het stichtingswerk mogelijk. Bestuur en vrijwilligers worden ondersteund door een professioneel secretariaat en een Wetenschappelijke Raad.

Algemeen Bestuur

 • Drs. Ward Biemans SJ STL
 • Drs.ir. Tibor Goossens
 • Dr. Annemarie Hinten-Nooijen
 • Mgr.dr. Everard de Jong
 • Drs. Herman Kaiser
 • Prof.dr. Wim Kremer, voorzitter
 • Mr. Maarten van den Oord, secretaris
 • Prof.em.dr. Paul van Tongeren
 • Drs. Leo Urlings, penningmeester

Ir. Gerrit Braks was voorzitter van het algemeen bestuur van de Radboudstichting in de jaren 1996-2003 en erebestuurslid in de jaren daarna. In 2017 overleed hij. In de herinnering leeft hij voort als een gul en hartelijk mens die op zijn geheel eigen, innemende wijze niet alleen onverdroten het werk stichtingswerk bevorderde, maar ook steeds de mensen erachter wist te steunen en te bemoedigen.

Wetenschappelijke Raad

 • Prof.dr. Ciano Aydin
 • Prof.dr. Erik Borgman
 • Prof.dr. Stephan van Erp
 • Prof.dr. Paul van Tongeren, voorzitter

Bureau

 • Mr. Michel Bronzwaer MA, projectmedewerker
 • Drs. Inge Merks, administrateur / secretaresse
 • Drs. Jef van de Riet, directeur
 • Clarie Stuiver, secretaresse