Organisatie

Stichting Thomas More wordt geleid door een Algemeen Bestuur. Talloze vrijwilligers maken het stichtingswerk mogelijk. Bestuur en vrijwilligers worden ondersteund door een professioneel secretariaat, een Wetenschappelijke Raad en een Raad van Advies.

Algemeen Bestuur

 • Ir. Gerrit Braks, erelid
 • Drs.ir. Tibor Goossens
 • Dr. Annemarie Hinten-Nooijen
 • Mgr.dr. Everard de Jong
 • Mr. Maarten van den Oord, secretaris
 • Prof.dr. Paul van Tongeren
 • Drs. Leo Urlings, penningmeester
 • Prof.dr. Ben Vedder, voorzitter

Raad van Advies en Ondersteuning

 • Drs. Theo Bovens
 • Prof.dr. Joan Hemels
 • Prof.dr. Wim Kremer
 • De heer Jos Oostrik
 • Mr. Bernadette Raaijmaakers
 • Dr. Hanneke Reuling

Wetenschappelijke Raad

 • Prof.dr. Ciano Aydin
 • Prof.dr. Erik Borgman
 • Prof.dr. Stephan van Erp
 • Prof.dr. Wim Kremer
 • Prof.dr. Paul van Tongeren, voorzitter

Secretariaat

 • Mr. Michel Bronzwaer MA, projectmedewerker
 • Clarie Kiel-Stuiver, secretaresse
 • Drs. Inge Merks, administrateur / secretaresse
 • Dr. Joost van der Net, directeur

Redactie nieuwsbrief More

 • Dr. Joost van der Net
 • Anton de Wit, eindredacteur