Tekstreflectie

Met steun van het Kansfonds heeft Stichting Thomas More op verzoek van professionals in haar netwerk onder meer het format van Tekstreflectie ontwikkelt. Belangstellenden overal in het land kunnen het gebruiken om structuur te geven aan gezamenlijke reflectie, in zelf georganiseerde bijeenkomsten.

Format in het kort

Bij Tekstreflectie leest een groep van 4 tot 12 personen een betekenisvolle tekst, die doorgaans niet langer is dan twee alinea's. De tekst, genomen uit het werk van een inspirerende denker uit heden of verleden, heeft ethische, filosofische of theologische diepgang. De auteursnaam van de te lezen tekst wordt vooraf bekend gemaakt, maar niet de tekst zelf; dit om de impact van het gelezene te vergroten. Tekstreflectie beoogt namelijk een tekstlezing, waarbij de tekst leidend is, en de deelnemers lijdend. Ontvankelijkheid bij de deelnemer voor de tekst en de daardoor opgeroepen reflectie is cruciaal. Wat een deelnemer in reflectie op het gelezen inbrengt, is niet bedoeld om snedig of geleerd voor de dag te komen, maar om het geschenk dat de tekst voor hem of haar is aan de anderen als geschenk door te geven. Tekstreflectie is gebaseerd op de in de katholieke gemeenschap bekende 'lectio divina'.

Beschikbaarheid format

Het format voor Tekstreflectie is op aanvraag vrij beschikbaar.

Belangstelling?

Nadere informatie over het format is op te vragen via het algemene mailadres: info@thomasmore.nl, graag o.v.v. 'Tekstreflectie' in de onderwerpregel.