Levensreflectie

Met steun van het Kansfonds heeft Stichting Thomas More op verzoek van professionals in haar netwerk onder meer het format van Levensreflectie ontwikkelt. Belangstellenden overal in het land kunnen het gebruiken om structuur te geven aan gezamenlijke reflectie, in zelf georganiseerde bijeenkomsten.

Format in het kort

Bij Levensreflectie gaan 6 tot 12 personen in vertrouwen met elkaar in gesprek over hetgeen hen persoonlijk, professioneel of maatschappelijk raakt. Zich verrijkend aan elkaars zienswijzen reflecteren zij op hun eigen leven en op dat van de ander. Het gaat bij Levensreflectie niet om debat en ook niet om het vinden van oplossingen of waarheden. Levensreflectie schept ruimte voor een onbevangen spreken en een open luisteren, waardoor persoonlijke zienswijzen en ervaringen over een bepaald onderwerp in een zogeheten 'samenlezing' oftewel 'collatie' van perspectieven naast elkaar komen te staan. Het format van Levenreflectie is gebaseerd is op de middeleeuwse, onder meer in kringen van de Moderne Devotie populaire methode van de collatio.

Belangstelling?

Nadere informatie over het format is op te vragen via het algemene mailadres: info@thomasmore.nl, graag o.v.v. 'Levensreflectie' in de onderwerpregel.