Levensreflectie

Met steun van het Kansfonds heeft Stichting Thomas More op verzoek van professionals in haar netwerk onder meer het format van Levensreflectie ontwikkelt. Belangstellenden overal in het land kunnen het gebruiken om structuur te geven aan gezamenlijke reflectie, in zelf georganiseerde bijeenkomsten.

Format in het kort

Bij Levensreflectie gaan 6 tot 12 personen in vertrouwen met elkaar in gesprek over hetgeen hen persoonlijk, professioneel of maatschappelijk raakt. Zich verrijkend aan elkaars zienswijzen reflecteren zij op hun eigen leven en op dat van de ander. Het gaat bij Levensreflectie niet om debat en ook niet om het vinden van oplossingen of waarheden. Levensreflectie schept ruimte voor een onbevangen spreken en een open luisteren, waardoor persoonlijke zienswijzen en ervaringen over een bepaald onderwerp in een zogeheten 'samenlezing' oftewel 'collatie' van perspectieven naast elkaar komen te staan. Het format van Levenreflectie is gebaseerd is op de middeleeuwse, onder meer in kringen van de Moderne Devotie populaire methode van de collatio.

Training tot gespreksleider

Levensreflectie staat buiten de in onze samenleving zo dominante sfeer van het 'nut'. Om aan het nut voorbij te komen en te blijven is de rol van de moderator bij dit format cruciaal. De moderator heeft een leidende en begeleidende taak en kan niet zelf ook deelnemer zijn. Om als moderator van Levensreflectie op te kunnen treden, is een korte training vereist. Deze training wordt door Stichting Thomas More kosteloos verzorgd.

Beschikbaarheid format

Omdat bij Levensreflectie de rol van de gespreksleider zo cruciaal is, wordt het format alleen ter beschikking wordt gesteld aan groepen waarvan tenminste één persoon bereid en in staat is om de training tot gespreksleider te volgen.

Kennismakingssessies

Eén tot twee keer per jaar organiseert de stichting een sessie Levensreflectie, zodat belangstellenden al doende de kracht van het format kunnen ervaren.

Belangstelling?

Nadere informatie over door de stichting van tijd tot tijd verzorgde sessies Levensreflectie, over het format en over de cursus gespreksleider op is op te vragen via het algemene mailadres: info@thomasmore.nl, graag o.v.v. 'Levensreflectie' in de onderwerpregel.