Zo steunt u ons financieel

Stichting Thomas More organiseert gedachtewisselingen rondom tal van urgente en actuele onderwerpen, aan de waan van de dag voorbij. Ons aanbod voor studenten, academici, professionals en breed publiek: het kost allemaal geld. Stichting Thomas More is voor haar werk geheel afhankelijk van donaties en schenkingen van welwillende particulieren en organisaties. Ook uw bijdrage is van harte welkom!

Fiscaal voordelig geven

Stichting Thomas More is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u ons op een fiscaal aantrekkelijke manier steunen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen: u kunt een eenmalige donatie overmaken, een periodieke schenking doen of de stichting als legataris of erfgenaam aanwijzen.

Eenmalige donatie

Via een formulier in deze website kunt eenvoudig eenmalig een donatie aan Stichting Thomas More overmaken. De meest recente informatie over de fiscale aspecten van eenmalige schenkingen vindt u door de website van de belastingdienst te raadplegen of door het gratis nummer van de belastingtelefoon te bellen: (0800) 0543.

Periodieke schenking

Overweegt u om Stichting Thomas More enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is de keuze voor een periodieke schenking een fiscaal interessante optie. Bij een vast jaarlijks bedrag gedurende vijf jaar is de gehele som namelijk aftrekbaar.

Periodiek schenken is niet ingewikkeld. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 is dit niet meer het geval. U kunt rechtstreeks een schriftelijke overeenkomst sluiten met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Het formulier dat u voor een dergelijke overeenkomst nodig hebt, zenden wij u graag toe. Bel ons voor uitleg en begeleiding op tel (073) 657 90 17. Indien u dit wenst , kunt u uiteraard ook zelf het voor uw gemak voorbereide formulier downloaden, invullen en toezenden.

Het ingevulde formulier stuurt u met de kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (en eventueel uw partner) in een ongefrankeerde envelop naar:

Stichting Thomas More
Antwoordnummer 10507
5200 WB 's-Hertogenbosch.

Nalatenschap of legaat

U kunt ervoor kiezen een deel van uw nalatenschap voor Stichting Thomas More te reserveren. In dat geval dient de stichting vermeld te worden in uw testament als legataris of erfgenaam. In het eerste geval (legataris), gaat het om een specifiek omschreven bedrag of één of meerdere goederen. In het tweede geval wijst u de stichting als erfgenaam van uw nalatenschap aan. Heeft u meerdere erfgenamen, dan bepaalt u welk percentage iedere erfgenaam krijgt. Door haar ANBI-status is Stichting Thomas More geen successierecht verschuldigd over inkomsten uit nalatenschappen.

Voor uw steun, in welke vorm dan ook, dankt Stichting Thomas More u bij voorbaat!