Studiereizen

Met academici uit haar netwerk zoekt Stichting Thomas More inspiratie op diverse locaties binnen de wereldomspannende katholieke gemeenschap, al zijn om praktische redenen voor de komende jaren vooral reizen naar plaatsen binnen Europa voorzien.Een studiereis wordt doorgaans voor tussen de vijftien en de dertig personen georganiseerd. Deelname aan een studiereis is mogelijk op uitnodiging van Stichting Thomas More.

Studiereizen tot op heden

oktober 2016: studiereis Parijs
In oktober 2016 bracht een select gezelschap academici onder leiding van prof. dr. Ruud Welten tijdens een lang weekend een bezoek aan Parijs om met elkaar van gedachten te wisselen over de blijvende relevantie van het Franse denken. In een volgepakt programma reflecteerden de deelnemers naar aanleiding van zelf verzorgde presentaties op Franse denkers als (o.a.) Pascal, Lacan, en Claude Lefort. De actualiteit werd niet vergeten: het multiculturele gezicht van Parijs werd verkend, het bloedbad in de Bataclan herdacht, en de manifestatie Nuit Debout bezocht. Hoogtepunt was een gesprek met Jean-Yves Lacoste: de Franse filosoof die mede vorm heeft gegeven aan een door de theologie geïnspireerde vorm van fenomenologie.

juli 2016: studieverblijf Rome
In juli 2016 verbleef een select gezelschap academici twee weken in het Loyola University Chicago Rome Center. In gezamenlijke en individuele studiesessies werd gereflecteerd op door de deelnemers zelf naar voren gehaalde elementen uit de katholieke traditie, zoals die in Rome momenteel nog zichtbaar en navoelbaar zijn. Een rode draad in vele gezamenlijke gesprekken vormden beschouwingen over de pauselijke encycliek Laudato Si’.

2014 en 2015: tweeluik Brugge-Antwerpen
In het teken van het 500-jarig jubileum van de 'Utopia' van Sir Thomas More werd in 2014 een studiereis naar Brugge georganiseerd. In 2015 werd het Brugse programma voltooid met een reis naar Antwerpen, een stad die voor de genese van de 'Utopia' van bijzondere betekenis is geweest.