Onderwerpen

Onderwerpen

Welke onderwerpen zouden in de huiskamercolleges aan bod kunnen komen? In de afgelopen jaren hebben studenten met hoogleraren en andere personen uit het netwerk van Stichting Thomas More o.a. de volgende thema's uitgediept:

 • Wat is bewustzijn? Wat is de mens?
 • Digitalisering. Kansen en gevaren
 • Wantrouwen in de politiek
 • Vrijheid van meningsuiting in relatie tot de vrijheid van godsdienst
 • Institutioneel racisme
 • Technologie en techniek in de gezondheidszorg
 • Religieus extremisme in heden en verleden
 • De positie van de vrouw in kerk en christendom
 • William James' 'The Varieties of Religious Experience'
 • Het Nieuwe Testament tegen de achtergrond van de Nederlandse cultuur
 • 2000 jaar Christendom
 • Paus Franciscus en het Vaticaan
 • Wat is de Nederlandse identiteit?
 • Identiteit, idealen en techniek
 • Hoe technologie in de media verschijnt
 • Geluk
 • Ethische politiek
 • Omgaan met tradities 
 • Klassieke teksten lezen
 • De betekenis en het belang van vergiffenis
 • Wat is mystiek?
 • Spiritualiteit en zingeving
 • Geloof en filosofie
 • Een esthetische samenleving
 • Aristotelis: zijn deugdenleer, zijn begrip van liefde, zijn actualiteit
 • Transcendentie en zingeving: in onze tijd en de verandering door de eeuwen heen
 • Kunst en religie
 • Technologische ontwikkeling in relatie tot geloof
 • De reformatie en wegen naar eenheid in verscheidenheid
 • Individualisme in een technologisch tijdperk
 • Het idee van een Europese natie
 • Vrije wil en keuzevrijheid
 • Christendemocratie
 • De relatie mens-natuur en mens-dier
 • Emanuel Kant over vriendschap
 • Wat is vriendschap?
 • Het goede leven in tijden van individualisering en prestatiedruk
 • Cultuurrelativisme
 • Populisme
 • Individu en gemeenschap
 • De mens en ethische conditie