Stichting Thomas More

Stichting Thomas More vormt een netwerk van op mens en maatschappij betrokken hoger opgeleiden: kritisch reflecterende mannen en vrouwen die boven de horizon van hun studie en beroep weten uit te stijgen. Meer over ons >>Symposium 1 november a.s. over maatschappelijk vertrouwen

Het Thijmgenootschap, de Adelbertvereniging en Stichting Thomas nodigen u uit om op 1 november a.s. mee te praten over het thema ‘maatschappelijk vertrouwen’. Zou het kunnen dat vertrouwen in onze maatschappij te veel wordt gesmoord in overdadige wet- en regelgeving? O.a. prof. James Kennedy, mr Piet Hein Donner, NRC-columnist Bas Heijne, prof. Hans Boutelier, prof. Jan Bransen en prof. Wim van de Donk buigen zich graag met u over deze vraag.

Meer informatie >>

Studieprogramma met beurzen

voor honourssstudenten

Veel universiteiten hebben de afgelopen jaren voor studenten met een brede blik speciale honours- of honoursachtige programma’s in het leven geroepen. Stichting Thomas More steunt deze studenten met een studieprogramma, waarvoor deelnemers een beurs ontvangen. Op de foto hiernaast Nijmeegse bursalen die op de Slangenburg college genoten van Dr. Thomas Quartier (r).

Lees meer ! >>

Levensreflectie

In overzichtelijke, tussen de 7 tot 12 leden tellende kringen praten we bij Levensreflectie over hetgeen ons persoonlijk, professioneel of maatschappelijk raakt. Het gaat daarbij niet om discussie of debat, maar een echt vrij gesprek, waarin ieder van ons zijn of haar eigen levensperspectief beter leert kennen, in samenhang met de zienswijzen van anderen. Met steun van het Skanfonds maakt Stichting Thomas More Levensreflectie voor iedereen mogelijk. Lees meer>>


Jaarverslag 2013

In 2013 is Stichting Thomas More begonnen met de uitvoering van haar Meerjarenvisie 2013-2018. Het plan is duidelijk. De stichting maakt zich de komende jaren sterk voor de op- en uitbouw van kringen van wetenschappers, studenten en reeds afgestudeerde hoger opgeleiden. Al vroeg in 2013 kwamen in het kader van een vernieuwd beurzenprogramma eerste kringen van studenten tot stand. In de tweede helft van het jaar werden bovendien belangrijke impulsen gegeven aan kringen van hoger opgeleide professionals. Het jaarverslag 2013 geeft onder meer inzicht in de eerste, veelbelovende resultaten van het nieuwe beleid.

Download Jaarverslag 2013 (PDF)

René Munnik: hoe de wetenschap het geletterde denken aanvecht

In de maand van de filosofie vertelde René Munnik bij Filoblog in een video hoe de wetenschap het geletterde denken aanvecht. De video duurt een klein halfuur. Bekijk hem hieronder of bij Filoblog

.